Activitats

Extra escolars

Amb un enfocament en el desenvolupament integral de l'infant

Per què aquestes extra escolars?

Treballem molt dur per assegurar-nos de poder oferir
a cada nen exactament el que necessita

I like … to …ride …
my bicycle